Spracovanie rúr/ zvláštne vyhotovenia

opracovanie – presné rozmery podľa Vašich údajov

Na základe našich rozmanitých a vynikajúcich možností opracovania rúr a zvláštnych vyhotovení splníme individuálne a kvalitatívne vysoké požiadavky

 • V protipožiarnej ochrane
 • V technickom vybavení budov
 • Pri stavbe potrubí a zariadení
 • Pri stavbe tunelov
 • Pri budovaní zasnežovacích zariadení
 • A v mnohých ďalších špeciálnych oblastiach

Možnosti dodania

 • Drážkovanie oceľových rúr v obchodných a fixných dĺžkach (0,1 – 12 m) podľa noriem Victaulic®, Tyco® a porovnateľných noriem
 • Rezanie rozličných dĺžok/ medzikusy s najužšími toleranciami
 • Rezanie závitov
 • Predvýroba protipožiarnych rúr
 • Prírubové rúry
 • Opieskovanie vo vnútri aj zvonku
 • Nanášanie ochrannej vrstvy na rúry – jednovrstvový, dvoj- a trojvrstový základný náter a krycí náter (hrúbky vrstvy 40 µ, 80 µ a viac)
 • Ochranná vrstva pre chladiace potrubia podľa AGI Q151
 • Prášková vrstva v RAL3000, 9010 a všetkých bežných odtieňoch RAL
 • Lakovanie farbou vo všetkých bežných farebných odtieňoch RAL
 • Pozinkovanie podľa DIN EN ISO 1461
 • PE-opláštenie podľa DIN 30670 N-n, S-n, N-v, S-v a EN ISO 21809-1 CL A&B
 • PP-opláštenie podľa DIN 30678 (1,8 - 8 mm) a EN ISO 21809-1 CL C
 • Rúrové oblúky so zvláštnymi polomermi
 • Ohýbanie rúr
 • Nanesenie hlavíc/ zátok